Vår Trovärdighetsgaranti

Vår Heder - Din Trygghet - Vårt Samvete

 

 

 

Vi ställer mycket höga krav på oss själva i alla led i vår verksamhet för att Du som djurägare ska känna Dig trygg när Du ger oss förtroendet att ta hand om Ditt djur.

 

Vi vet hur viktigt vårt arbete är och vi gör alltid vårt yttersta för att ta hand om alla djur på ett värdigt och respektfullt sätt.

 

Vi är själva djurägare och vet av egen erfarenhet hur svårt det är att förlora en kär vän och vi utför vårt arbete med stor omsorg och respekt.

Vi är väl medvetna om att varje djur, just Din Vän, har sin egen livshistoria.

 

Separat / Enskild kremering

 

För oss innebär en Enskild/Separat kremering (som tydligt framgår av ordalydelsen)

att det ovillkorligen är ETT djur som enskilt kremeras i en väl rengjord ugn.

 

Flera gånger i veckan finner vi olika föremål i askan. Det kan vara metallhalsband, stenar, implantat efter ett benbrott m.m. Vi lägger alltid dessa föremål i urnan om de får plats, annars lägger vi dem i kartongen.

 

Om Du känner minsta oro över att det inte skulle vara askan efter ditt djur som du kommer att få tillbaka, så be gärna dem på djurkliniken att låta något värmetåligt föremål följa med djuret. ( Tänk bara på att mycket små föremål som t.ex. tunna kedjor kan fastna i askprocessorn, (den som gör att askan får en jämn struktur.)

 

 

Vår Minneslund

 

För oss innebär vår djurminneslund att vi gräver ner all aska efter djuren som inte kremeras Enskilt / Separat på en åkerlycka i vår skog.

I anslutning till den finns det en minnesplats dit man alltid är välkommen.

 

Många djurägare har lagt en sten, satt en lykta eller något annat minnesföremål.

 

Det finns en anslagstavla där man kan sätta ett litet kort på sitt djur.

När väder och vind har bleknat kortet tar vi ner det och lägger det i skåpet som finns på minnesplatsen.

 I det finns det också en gästbok där man kan skriva några rader och/eller sätta ett kort.

 

 

Om önskemål finns går det även att välja Enskild / Separat kremering och sedan få askan nergrävd i minneslunden.

 

Vi har dock inte några enskilda gravar.