Information från Kullsäters Smådjurskrematorium

Vi avslutade vårt samarbete med koncernen Evidensia Smådjur AB STOCKHOLM den 30 november 2017.
Anledningen var att vi och ledningen på Evidensia i Stockholm hade olika värderingar när det gällde omhändertagande och tillvägagångssätt vid kremering av sällskapsdjur.
Vi hade också olika uppfattningar gällande vad en djurminneslund innebär.

Klinikerna vi slutade att samarbeta med den 30 november 2017 är:

  • Evidensia Valla Djursjukhus Linköping
  • Evidensia Djurkliniken Norrköping
  • Evidensia Smådjurskliniken Jönköping

Vi vill passa på att framföra ett stort tack till all personal på berörda kliniker för många års gott och förtroendefullt samarbete.


Vi fortsätter vårt samarbete med våra andra kliniker som vanligt. Information hittar Du under flik ”Hämtningsservice” här på hemsidan.
Du är också varmt välkommen att personligen komma och lämna Ditt djur till oss på krematoriet.

Du når oss säkrast på telefon för tidsbokning eller om Du har några frågor.

Vänliga hälsningar från oss på Kullsäters Smådjurskrematorium

070 9890455 - www.djurkrem.nu
________________________________________________________

Vi tackar alla Er som har gett oss positiva kommentarer och stöd angående vårt beslut.

Förklaring till vårt beslut att vi avbröt vårt samarbete med Evidensia smådjur AB i STOCKHOLM den 30 november 2017

____________________________________________________________________________________________

 

Vi fick redan från början (januari 2015) ett mycket dåligt intryck av Evidensias

representanter som skötte uppförhandlingarna gällande ”kremeringstjänster” åt koncernen.

 

För det första verkade de helt sakna kunskap om vad smådjurskremering handlar om, vilket vi tyckte var anmärkningsvärt, när de var utsedda för att köpa in denna tjänst åt koncernen.

 

Vi fick känslan av att de inte tog de etiska och moraliska bitarna på allvar, när det gäller omhändertagande och tillvägagångssätt vid kremering av sällskapsdjur.

 

Vi ställde två för oss mycket viktiga frågor till Evidensias representanter som vi inte fick några svar på.

 

 

  1. Vad innebär en Enskild / Separat kremering enligt er?

 

  1. Vad innebär en djurminneslund enligt er?

 

 

 

Det här är en mycket känslig verksamhet där tilliten måste fungera till 100 % i alla led.

 

-  mellan djurägaren och djurklinik.

 

-  mellan oss och djurklinik.

 

-  mellan oss och djurägaren.

 

 

 

Vår kund är djurägaren.

 

 

Djurägaren ger oss ett mycket stort förtroende när de lämnar sitt djur, en kär Vän, en älskad familjemedlem till oss - ett förtroende som vi förvaltar väl och tar på största allvar.

 

 

 

Eftersom representanterna för Evidensia smådjur AB i STOCKHOLM verkade helt ointresserade av hur vi tänker och arbetar så valde vi därför att avbryta vårt samarbete med koncernen.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Kristina och Michael Deltén

 

Kullsäters Smådjurskrematorium