Minneslunden
 
Minneslunden är ett vackert skogsparti, 
högt beläget mellan vår väg och Gransjön, 
dit man alltid är välkommen.
Minnesplatsen är belägen i ytterkanten av 
minneslunden.
Det är en enkel, men naturligt vacker och 
lummig glänta i skogen.